Adatvédelmi Szabályzat

A https://retrohamburger.webnode.hu (a továbbiakban: Weboldal) célja, hogy széles körben összegyűjtse és a Látogatók számára elérhetővé tegye éttermi, vagy élelmiszer, egyéb nem élelmiszer termékeinek kínálatát, ezen túlmenően pedig lehetőséget nyújt a regisztrált felhasználók számára a termékek megrendelésére és a kiszállításukra irányuló szolgáltatások igénybevételére.


A weboldal használatával a Látogató kijelenti, hogy elolvasta, megismerte és elfogadja a jelen Weboldal Használati Feltételekben foglalt valamennyi feltételt.
A Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Név: Gonda-Bakos Bau Kft
Székhely: 1076 Budapest Thököly ut.25
Adószám: 250-16002-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-194908
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail: fincsi.palacsintakiraly@gmail.com
Postacíme: H-1076 Budapest, Thököly ut 25
A Weboldal tartalma és használata A Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak két része van. A minden Látogató által ingyenesen igénybe vehető, a Szolgáltató partnerei által kínált termékek közötti böngészés, valamint a külön regisztrációhoz kötött rendelési és kiszállítási szolgáltatások igénybevétele.
A Weboldalon megjelenített tartalom, adatok és információk a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások jellegére tekintettel folyamatosan változnak, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató kifejezetten törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg a Látogatók és a regisztrált felhasználók számára.
A Weboldalon megjelenő minden idő meghatározása becslésen alapul, a kiszállítási idő meghatározása algoritmizált módszerekkel történik, figyelembe véve a korábbi rendelések adatait és egyéb körülményeket. A tényleges kiszállítási időre egyéb külső, előre nem látható körülmények is hatnak. A regisztráció és a további szolgáltatások igénybevételeinek feltételei A Weboldalon elérhető egyes funkciókat és szolgáltatások (pl. rendelés leadása) kizárólag regisztrált felhasználó veheti igénybe. A regisztráció menete, a Szolgáltatóval a regisztrációval létrejövő szerződés és a további szolgáltatások tartalma megtalálható az Általános Szerződési Feltételekben Szerzői jogok A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja (továbbiakban együtt: "Adatok") - ellenkező megjelölés hiányában - a Szolgáltató szellemi alkotásai, vagy a megfelelő jogosult tulajdonos engedélyével kerültek felhasználásra a Weboldalon, amelynek értelmében azok szerzői jogi, szabadalmi és védjegyoltalmi jogszabályok védelme alatt állnak. Weboldalon szereplő Adatok módosítása, átírása, újraközlése, előadása, nyilvános felhasználása, terjesztése, kereskedelmi célzatú felhasználása csak a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.
A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Látogató a saját, kizárólagos személyes használatára a Weboldal tartalmát, a saját eszközén tárolja, megossza, azt kinyomtassa és egyéb módon többszörözze.
A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi szabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak. Hivatkozások, Linkek A Weboldalon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások harmadik féltől származó anyagokat is tartalmazhatnak, valamint harmadik fél webhelyeire is irányíthatnak, amelyekkel a Szolgáltató nem áll kapcsolatban. A Szolgáltató nem köteles harmadik személyek marketing anyagai vagy tartalmának vagy hitelességének vizsgálatára, azokért felelősséget nem vállal.
Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a tartalmat haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.Szavatosság és felelősségkorlátozásA Szolgáltató a Weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal üzemelteti, mindazonáltal az ott szereplő információk csupán tájékoztató jellegűek.
A Szolgáltató - habár mindent megtesz ennek érdekében - nem garantálja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele, a Weboldal használata folyamatos, azonnali, biztonságos vagy hibamentes. A jelen Weboldal Használati Feltételek elfogadásával a Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor, értesítés nélkül, határozatlan időre felfüggesztheti, vagy megszüntetheti a Szolgáltatást, vagy annak egy részét.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, elérhetőségét megváltoztathassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze, vagy véglegesen megszüntesse.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldal tartalmát és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Látogató, regisztrált felhasználó, vagy azok egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.
A Weboldal Használati Feltételek elfogadásával a Látogató tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatás igénybevétele kizárólag a saját felelősségére történik.
Figyelemmel arra, hogy az internet egy nyílt hálózat, a Szolgáltató kizár minden felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek, információk megsemmisülése, késése, vagy bármely egyéb hibája tekintetében.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal hibájából, használhatatlanságából, rendszerhibából, nem megfelelő működésből, meghibásodásból eredő károkért.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Látogató eszközének nem megfelelő védelméből származó rosszindulatú programok vagy vírusok által okozott támadások, víruskárok, adatlopás, adatvesztés vagy az adatok megváltoztatása következtében keletkező károkért.
A Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a Weboldal használatából közvetve vagy közvetlenül eredő mindennemű kárért, hátrányért és hibáért. Egyéb rendelkezések Jelen Weboldal Használati Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.
Szolgáltató bármikor jogosult jelen Weboldal Használati Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Olvass tovább: https://retrohamburger.webnode.hu/altalanos-feltetelek/